.

Prosimy rodziców o ubranie dzieci w tym dniu w wygodne stroje sportowe.