Dotyczy rekrutacji 2018/2019

 

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019.

 

12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

Dyżur wakacyjny

W okresie lipiec- sierpień 2018 roku nasze przedszkole nie będzie pełniło dyżuru wakacyjnego. Rodzice mogą zapisywać  dzieci na dyżur do innych kieleckich przedszkoli. Szczegółówa informacja na ten temat ukaże sie w terminie późniejszym.

 

 

Strony