OGŁOSZENIE

Dbając o dobrą współpracę, a także o możliwości konsultacji rodziców z nauczycielami wprowadzamy nową formę kontaktu za pośrednictwem e-maila: kontaktps35@gmail.com W temacie wiadomości należy wpisać imię i nazwisko osoby, do której adresowane jest konkretne pytanie, zgłaszany problem, chęć otrzymania rzetelnej informacji....

Strony