Publikacje

28.08.2020r.

Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego

mgr Monika Nyk

Socjalizacja, czyli rozwój społeczny człowieka, stanowi jeden z ważniejszych aspektów funkcjonowania we współczesnym świecie. Proces ten, rozpoczyna się na etapie edukacji przedszkolnej i stanowi w życiu dziecka przełom. Polega m.in. na kształtowaniu osobowości, a także przyswajaniu obowiązujących systemów wartości, norm i wzorów zachowań.

Zespół Aspergera

,,Jedną stopą na wewnątrz i jedną na zewnątrz - oto czym jest Asperger. Czasami myślę, dlaczego właśnie ja; A kiedy indziej, że to najlepsze, co może być. Być trochę innym niż większość powoduje, że czujesz się jak drugi po zwycięzcy. Nikt nie rozumie tak naprawdę, jak trudno spełnić wymagania. Wyglądam jak zwyczajne dziecko, ale drobiazgi doprowadzają mnie do szału''     ( Attwood, 2006, str.38)