14 WRZESIEŃ 2018 FIOŁKI

Dzieci z Fiołków kolorowały swoje znaczki rozpoznawcze.