16 PAŹDZIERNIK 2018 NIEZAPOMINAJKI

Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych ze Strażą Miejską pt. zasady zachowania bezpieczeństwa.