17 PAŹDZIERNIK 2018 NIEZAPOMINAJKI

Dzieci odwiedziły Muzeum Narodowe. Uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych ,, Polska moja Ojczyzna" oraz wzięły udział w warsztatach plastycznych ,, Damy i rycerze".