22 MARZEC 2019 Tulipany i Bratki

 SP nr 39 w Kielcach zaprosiła grupę Tulipany i Bratki na zajęcia warsztatowe na sali gimnastycznej pt. SPORT NA WESOŁO. Celem tych zajęć było zachęcenie do aktywności ruchowej, tworzenie atmosfery dobrej zabawy oraz budowanie pozytywnego nastawienia do szkoły.