26 PAŹDZIERNIK 2018 STOKROTKI

Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne przeprowadzone w grupie " Stokrotki".