5 KWIEĆEN N{EZAPOMIMAJKI

Wyjazd grupy ,,Niezapminajki" do Muzeum Narodowego na warsztaty plastyczne pt. ,,Kurczak mały".