7 LISTOPAD 2018

Dzieci wysłuchały pieśni patriotycznych w wykonaniu solistów Zofii Dulęby i Mirosława Pardela.