Kadra

 

dyrektor mgr Marta Kurek             wicedyrektor mgr Małgorzata Sękowska

 

 

Zespół pedagogiczny tworzą osoby wysoko wykwalifikowane, doświadczone, kreatywne, świadome swych oddziaływań na wszechstronny rozwój dziecka.

Swoje umiejętności i doświadczenia przekazują studentom Uczelni Pedagogicznej - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, odbywającym praktykę w naszym przedszkolu.

Personel obsługowy wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.

Personel kuchenny dba o przygotowanie i wydawanie smacznych posiłków.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (zakupy, koszty utrzymania placówki itp. ) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce itp.