Kadra

                                                  

                             dyrektor mgr Marta Kurek                 

      
                         wicedyrektor mgr Małgorzata Sękowska                                                                                           

Zespół pedagogiczny tworzą osoby wysoko wykwalifikowane, doświadczone, kreatywne, świadome swych oddziaływań na wszechstronny rozwój dziecka.

Swoje umiejętności i doświadczenia przekazują studentom Uczelni Pedagogicznej - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, odbywającym praktykę w naszym przedszkolu.

Personel obsługowy wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.

Personel kuchenny dba o przygotowanie i wydawanie smacznych posiłków.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (zakupy, koszty utrzymania placówki itp. ) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce itp.

Grupa ,, Stokrotki" -    nauczycielki:  mgr Katarzyna Stefańczyk

                                                                               mgr  Monika Ślusarczyk

                                                pomoc n - lki pani Anna W.

Grupa ,,Fiołki"   -   nauczycielki :  mgr Marzena Suchenia

                                                                        mgr Martyna Główka

                                                                       mgr Katarzyna Lepszy

                                                                       mgr Marta Kurek

                                                pomoc n - lki pani Małgorzata  G.

Grupa ,,Niezapominajki"  -  nauczycielki:  mgr Elżbieta Majcher

                                                                                            mgr Jolanta Sadkowska

                                                 pomoc  n- lki pani Barbara L., pani Izabela J.

Grupa ,, Bratki" -  nauczycielki:  mgr Wioletta Nartowska

                                                                      mgr  Katarzyna Bińczyk

                                                                      mgr Małgorzata Sękowska

                                               pomoc  n - lki pani Ewelina M.

Grupa ,,Tulipany"  - nauczycielki:  mgr  Kamila Ołowiak

                                                                       pomoc  n - lki pani Urszula B.

Grupa ,, Różyczki"  - nauczycielki: mgr Maria Moskwa

                                                                           mgr Katarzyna Lepszy

                                                                   pomoc  n - lki  pani Barbara  L.