Kadra

                                                

                           dyrektor mgr Marta Kurek 

                

      
                         wicedyrektor mgr Katarzyna Stefańczyk

                                                                                      

Zespół pedagogiczny tworzą osoby wysoko wykwalifikowane, doświadczone, kreatywne, świadome swych oddziaływań na wszechstronny rozwój dziecka.

Swoje umiejętności i doświadczenia przekazują studentom Uczelni Pedagogicznej - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, odbywającym praktykę w naszym przedszkolu.

Personel obsługowy wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.

Personel kuchenny dba o przygotowanie i wydawanie smacznych posiłków.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (zakupy, koszty utrzymania placówki itp. ) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce itp.

Grupa ,, Stokrotki" -    nauczycielki:  mgr Maria Moskwa

                                                                               mgr  Martyna Główka

                                                                               mgr Magdalena Motyl

                                                                               mgr Marta Kurek

                                                                pomoc n - lki pani Małgorzata G.  

Grupa ,,Fiołki"   -   nauczycielki :  mgr Katarzyna Bińczyk

                                                                        mgr Sylwia Kosowska

                                                                     pomoc n - lki pani Ewelina M.

Grupa ,,Niezapominajki"  -  nauczycielki:  mgr Kamila Ołowiak

                                                                                            mgr Wioletta Nartowska

                                                                        pomoc  n- lki pani Barbara L., Renata S..

Grupa ,, Bratki" -  nauczycielki:  mgr Katarzyna Lepszy

                                                                      mgr Marzena Suchenia

                                                                      mgr Martyna Główka

                                                                      mgr Dorota Grela

                                                  pomoc  n - lki pani Urszula  B.

Grupa ,,Tulipany"  - nauczycielki:  mgr Monika Ślusarczyk

                                                                          mgr Katarzyna Stefańczyk

                                                                          mgr Sylwia Kosowska

                                            pomoc  n - lki pani Anna W.

Grupa ,, Różyczki"  - nauczycielki: mgr Elżbieta Majcher

                                                                           mgr Kamila Ołowiak

                                                                           mgr Dorota Grela

                                                         pomoc  n - lki  pani Izabela J.

 

Izabela Gładyś

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny

 

Paulina Przęzak

Nauczyciel, psycholog