Kadra

                                                  

                             dyrektor mgr Marta Kurek                 

      
                         wicedyrektor mgr Małgorzata Sękowska                                                                                           

Zespół pedagogiczny tworzą osoby wysoko wykwalifikowane, doświadczone, kreatywne, świadome swych oddziaływań na wszechstronny rozwój dziecka.

Swoje umiejętności i doświadczenia przekazują studentom Uczelni Pedagogicznej - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, odbywającym praktykę w naszym przedszkolu.

Personel obsługowy wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.

Personel kuchenny dba o przygotowanie i wydawanie smacznych posiłków.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (zakupy, koszty utrzymania placówki itp. ) oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce itp.

Grupa ,, Stokrotki" -    nauczycielki:  mgr Elżbieta Majcher

                                                                               mgr  Monika Ślusarczyk

                                                pomoc n - lki pani Dorota K.

Grupa ,,Fiołki"   -   nauczycielki :  mgr Maria Moskwa

                                                                        mgr Małgorzata Sękowska

                                                                         mgr Jolanta Sadkowska

                                                pomoc n - lki pani Ewa S.

Grupa ,,Niezapominajki"  -  nauczycielki:  mgr Kamila Ołowiak

                                                                                            mgr Katarzyna Majewska

                                                                                            mgr Marta Kurek

                                                                                           mgr Halina Regielli

                                                pomoc  n- lki pani Ewa B.

Grupa ,, Bratki" -  nauczycielki:  mgr Monika Nyk

                                                                       mgr Jolanta Sadkowska

                                               pomoc  n - lki pani Urszula

Grupa ,,Tulipany"  - nauczycielki:  mgr Marzena Suchenia 

                                                                         mgr Katarzyna Lepszy

                                                                         mgr Zofia Kruk

                                                pomoc  n - lki pani Zosia P.

Grupa ,, Różyczki"  - nauczycielki: mgr Wioletta Nartowska

                                                  pomoc  n - lki  pani Basia L.