Kulinarna podróż przedszkolaków

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

 „KULINARNA PODRÓŻ PRZEDSZKOLAKÓW

 

 

Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach

Autor innowacji: mgr Marzena Suchenia

Przedmiot : edukacja przedszkolna

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Zakres innowacji: grupa wiekowa 3-4 latki

Data wprowadzenia innowacji: od 01.10.2021r.

Data zakończenia innowacji: do 31.03. 2021r.

 

WSTĘP

        Zdrowie i sprawność fizyczna są podstawowymi warunkami prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach. Okres w przedszkolu to bardzo ważny czas na wdrażanie nawyków żywieniowych oraz prawidłowych postaw i zachowań. Umiejętności jak i nawyki, które dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym     i zawodowym. Zatem edukacyjną rolą przedszkola jest przygotowanie dziecka do świadomego dbania o własne zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych    i kulturalnych. Proponowana innowacja „Kulinarna przygoda przedszkolaków” jest odpowiedzią na poszukiwanie sposobów zainteresowania dzieci różnorodnymi produktami oraz zdrowym odżywianiem. Ponadto promuje metody nauczania i wychowania, a dla przedszkolaków to zabawa     i wielka przygoda, której efektem będą właściwe nawyki żywieniowe i kulturalne zachowanie się przy stole podczas jedzenia.

 

      ZAKRES INNOWACJI

          Celem innowacji jest pokazanie dzieciom, że jedzenie jest nie tylko przyjemnością, ale może   także pobudzać kreatywność, rozwijać poczucie estetyki oraz  umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków.

Adresatami innowacji są dzieci 3 i 4 letnie z grupy ,, Fiołki”.

Tematy zajęć są zaplanowane na sześć miesięcy i odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych. Przepisy wykorzystywane do innowacji pochodzą ze zbiorów własnych, z Internetu oraz książek kucharskich. Dostosowane są do umiejętności dzieci i możliwości organizacyjnych przedszkolnej kuchni. Wszystkie zajęcia kulinarne zostaną zakończone degustacją.

Kulinarna przygoda naszych wychowanków będzie na bieżąco umieszczana w formie zdjęć i krótkiego opisu przebiegu zajęć na stronie internetowej przedszkola.

 

Zajęcia składać się będą z trzech części:

*Wstępna-przedstawienie tematu zajęć, poznanie produktów, objaśnienie sposobu wykonania zadania.

*Działania dzieci pod nadzorem nauczyciela (rodzica)

*Degustacja przygotowanego dania i porządkowanie sali.

         Koszt innowacji we własnym zakresie (ewentualna pomoc rodziców)

 

ZAŁOŻENIA INNOWACJI

        Udział w zajęciach  pozwoli dzieciom rozwinąć zainteresowania kulinarne, odróżniania zdrowego i niezdrowego odżywiania oraz zachowania higieny podczas przyrządzania posiłków. Zdobyte umiejętności będą mogły wykorzystać w życiu codziennym. Jest to czas na budzenie rączek, wąchanie przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzeniu. Realizując te zajęcia dzieci usprawniają motorykę małą ćwiczą manualnie: krojenie, wygniatanie, mieszanie, smarowanie itd.

Dzieci kształcą umiejętność współpracy w grupie, czerpią radość  z przygotowywania wspólnych posiłków, a samodzielnie przygotowane potrawy są dla dzieci bardzo atrakcyjne co sprawia im wiele radości i zachęca do konsumpcji.

 

CELE INNOWACJI

             Cel główny:

* Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

*Zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowania prostych posiłków z warzyw i owoców

  i innych produktów bogatych w witaminy, angażowanie ich do wspólnego czynnego   przygotowania wybranych potraw

 

Cele szczegółowe:

* Kształcenie zmysłu smaku, zapachu i dotyku podczas przygotowywania i degustacji potraw, 

* Uczenie się kulturalnego zachowania się przy stole,

*  Stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,

*  Wdrażanie postaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków,

*  Czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków,

*  Nauka nakrywania do stołu,

*  Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD,

*  Usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia,

*  Zapoznanie z etapami przygotowywania posiłków,

*  Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa ,

*  Wyzwalanie inwencji twórczej w sferze kulinarnej,

*  Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego ,

*  Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie poczucia sprawstwa,

*  Rozwijanie spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,

*  Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania  kulinarnych przysmaków

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

      Zastosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać indywidualne zdolności kulinarne, zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań.

 

W innowacji będą dominowały następujące metody i formy pracy z dziećmi:

    Metody czynne:

 • zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu,
 • kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachęcanie, podsunięcie pomysłu do samodzielnych działań,
 • samodzielne doświadczenia poprzez spontaniczną działalność dziecka.

       Metody percepcyjne:

 • obserwacja,
 • pokaz,
 • podanie przykładu

        Metody słowne:

 • pogadanki,
 • objaśnienia,
 •  „burza mózgów”.

          Formy:

 • w małych zespołach,
 • praca z całą grupą.
 • indywidualna

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY DZIAŁANIA INNOWACYJNEGO

         Dla dzieci:
             • możliwość odkrywania swoich talentów,
             • kształtowanie i utrwalenie prawidłowych nawyków żywieniowych,
             • poszerzenie własnych horyzontów myślowych,
             • stymulowanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej i dotykowej, spostrzegawczości,
  koncentracji uwagi,

             • kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
             • pożyteczne spędzanie czasu,
             • integracja dzieci i nauczyciela,
             • szansa na odniesienie sukcesu dla każdego uczestnika zajęć,

 

Dla Przedszkola:
• poprawa jakości pracy placówki,
• poszerzenie oferty edukacyjnej,
• promocja w środowisku lokalnym,
• nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami,
• poczucie zadowolenia ze zrobienia czegoś więcej niż przeciętność.

Dla Rodziców:
• radość z wszechstronnego rozwoju dziecka,
• możliwość aktywnej współpracy z przedszkolem,
• zadowolenie dzieci,

 

EWALUACJA

Efekty zaplanowanych działań będą analizowane w oparciu:

 

•  Obserwację dzieci podczas zabaw, zajęć dydaktycznych, przygotowania posiłków,

•  Prace plastyczne, konkurs, wykonanie potraw,

• Ankieta obrazkowa dla dzieci pt. „Zdrowa żywność”

              • Wywiad z rodzicami wybranych dzieci,

• Dokumentowanie przebiegu innowacji  na stronie internetowej przedszkola oraz w zapisach dziennikach zajęć.

ZAKRES TREŚCI – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Kulinarna podróż przedszkolaków”

 

Lp.

Miesiąc

Temat zajęć

Osiągnięcia dzieci

1.

Październik

1. Kolorowe i odżywcze smoothies w czterech odsłonach”.

2. Pieczone frytki z dyni- poznanie wartości odżywczych dyni

 • potrafi omówić piramidę

żywienia,

 • rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa
 • rozpoznaje smaki warzyw i owoców,

-wymienia, nazywa składniki potrzebne do wykonania poszczególnych potraw

 • rozpoznaje produkty zdrowe i mniej zdrowe dla swojego organizmu,
 • przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się akcesoriami kuchennymi

wie, że niektóre warzywa można jeść na surowo i ugotowane,

-rozwija swoje umiejętności w posługiwaniu się sztućcami: krojenie, szatkowanie, mieszanie, smarowanie

 • degustacja potraw i napoi
 • wie, że słodkie potrawy należy ograniczać,

-przestrzega zasad bezpieczeństwa,

 • jest samodzielne

-wspiera swoją aktywność i ciekawość

 • poznaje tradycje związane ze

Świętami Bożego Narodzenia,

 • samodzielnie formuje, ozdabia według własnego pomysłu

-rozwija i doskonali zmysł smaku i zapachu

-samodzielnie wykonuje potrawy i czerpie z tego radość

 • przestrzega podstawowych nawyków higienicznych

-nakrywa do stołu

-kulturalnie zachowuje się przy stole

2.

Listopad

1."Oczy też jedzą" -. Koreczki i szaszłyki owocowo-warzywne.

2. "Łakotki" - przygotowanie zdrowej słodkiej przekąski

 

3.

Grudzień

1."Święta tuż, tuż" - pieczemy i dekorujemy świąteczne pierniki.

2. Sekrety eleganckiego stołu. Jak udekorować stół? Dobre maniery przy stole.

4.

Styczeń

1.Sałatka warzywna- wartości odżywcze warzyw. Degustacja sałatki, przezwyciężenie uprzedzeń

  2. Smaczne rogaliki z dżemem i powidłami

 

5.

Luty

1. Pizza z warzywami i żółtym serem"

2. Sok jabłkowo- marchwiowo-

pomarańczowy

 3."Zdrowo i kolorowo" – rodzinny  konkurs    fotograficzno-kulinarny                                                        ,, Moja ulubiona potrawa”.

6.

Marzec

1.Założenie hodowli zdrowych nowalijek: szczypiorku, natki pietruszki, rzeżuchy

2. Owocowe   muffinki.

 

 

Planowane zajęcia mają charakter otwarty, mogą ulec zmianie bądź modyfikacji.

 

Podsumowanie innowacji pedagogicznej 

„KULINARNA PODRÓŻ PRZEDSZKOLAKÓW”

 

Innowacja pedagogiczna pt. „Kulinarna podróż przedszkolaków ” realizowana była w grupie Fiołki od października 2021r. do marca 2022 r. Celem innowacji było  pokazanie dzieciom, że jedzenie jest nie tylko przyjemnością, ale może   także pobudzać kreatywność, rozwijać poczucie estetyki oraz  umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków.

 

Efekty realizacji innowacji zauważalne przez nauczyciela i rodziców:

Ewaluacja innowacji dowiodła, że była udana a założone cele wychowawcze                                 i dydaktyczne zostały zrealizowane.  Podczas zabaw w gotowanie przedszkolaki uczyły się umiejętności współpracy w grupie, kulturalnego zachowania przy stole, czerpania   radości    z przygotowywania  i degustacji wspólnych potraw.  

Rodzice byli bardzo zadowoleni z udziału swoich dzieci w realizowanej innowacji.  Jednogłośnie stwierdzili , że przedszkolaki dzieliły się swoimi doświadczeniami kulinarnymi i uważają, że „Kulinarna podróż przedszkolaków” była bardzo interesująca i zajęcia w zakresie zdrowego odżywiania są dzieciom potrzebne.

Ponadto program ten rozszerzył ofertę edukacyjną przedszkola i wykształcił prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci oraz wpłynął na korzystny wizerunek przedszkola w środowisku, jako placówki promującej zdrowy styl życia i odżywiania się.
 

Wszystkie działania podczas realizacji innowacji prezentowane były na stronie internetowej przedszkola, wystawach prac dziecięcych, w kronice przedszkola, podczas rozstrzygnięć konkursowych.