Luty

Dzieci z PSnr9 zaprosiły dzieci z PS35 do Klubu Uroczysko na występ o zimie.