Niezapominajki i Różyczki

Dzieci z tych grup przystąpiły do projektu ,, Gmina Kielce czyta małym misiom".