O przedszkolu

 

Na jednym z kieleckich osiedli "Uroczysku" zlokalizowane jest Przedszkole Samorządowe Nr 35.

W wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, starannie utrzymanym budynkum mieści się siedem oddziałów.

Do przedszkola uczęszcza 172  dzieci.

Przedszkole nasze istnieje od 1984 r. funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniami MEN w sprawie przedszkolnych placówek publicznych. Organem prowadzącym jest Miasto Kielce, organem nadzorującym -Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

W naszym przedszkolu zapewniamy serdeczną, troskliwą opiekę, indywidualne podejście do każdego dziecka, ciepłą, rodzinną atmosferę.

Przedszkole nasze cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności kieleckiej. Liczba kandydatów co roku znacznie przekracza liczbę miejsc w placówce.

Decyzją rady pedagogicznej nadano każdej sali zajęć nazwy kwiatów odpowiadające kolorystyce i charakterowi każdej sali. Dzieci i rodzice zaakceptowali pozytywnie wprowadzone zmiany.

  •  3 latki - Stokrotki
  •  3 - 4 latki - Fiołki
  •  4  latki - Niezapominajki
  •  6 latki - Bratki
  •  5  latki - Tulipany
  •  6  latki - Różyczki

W przedszkolu działa  grupa dzieci 6 letnich realizujących podstawę programową przez 6 godzin dziennie w godzinach 8 - 14. Rodzice dzieci uczęszczających do tych oddziałów nie ponoszą opłat za pobyt w przedszkolu, tylko za posiłki.