Oferta Przedszkola

 

Wszystkie dzieci bezpłatnie korzystają z nauki języka angielskiego oraz  biorą udział w zajęciach rytmicznych realizowanych w ramach zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 
Przedszkole jest ukierunkowywane na rozwój oraz wczesną edukację dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Realizuje wynikające z powyższych celów zadania w następujący sposób:

  • prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
  • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju.

Poniżej znajdują się gotowe do pobrania pliki zawierające aktualny Statut Przedszkola Samorządowego nr 35 w Kielcach oraz "Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego" (Załącznik nr 1 rozporządzenia MEN).