OGŁOSZENIE

Zapisy na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2022r. będą prowadzone w dniach:

- 30 maja 2022r. - 03 czerwca 2022r. ( dla dzieci z naszego przedszkola),

- 06 czerwca 2022r. - 10 czerwca 2022r. ( dla dzieci z innych przedszkoli, na pozostałe, wolne miejsca).

Wypełniony   wniosek ( druk do pobrania ze strony internetowej placówki w zakładce dla rodziców) należy dostarczyć  osobiście lub przesłać  na adres e-mail sekretariat@ps35.kielce.eu

Po tych terminach zgłoszenia nie będą przyjmowane.