Rok 2007/2008

21.09. 2007
Odbyło się spotkanie z policjantem służby ruchu drogowego,który zapoznał dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

25.09.2007
Wycieczka do Łącznej gr. ,,Niezapominajki" i ,,Tulipany"

Zapoznanie z twórczością ludową Marka Fąfary-rzeźbiarza pracującwego w drzewie lipowym.

 

11.10.2007
,,Spacer po Kielcach"- grupy ,,Tulipany"

 

17.10.2007
Spotkanie z wojewodą Świętokrzyskim Grzegorzem Banasiem w ramach kampanii ,,Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny".
Wojewoda przypomniał dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Po pogadance wszystkie dzieciaki otrzymały od wojewody światełka odblaskowe, które można nosić na ręce i przypinać do tornistrów.
Przedszkole odwiedzili również funkcjonariusze kieleckiej Straży Miejskiej, którzy udzielili instruktażu, jak postępować w przypadku ataku agresywnych zwierząt. Dzieci nauczyły się pozycji obronnej tzw.
,,, na żółwika". Na koniec wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.
Spotkanie zorganizowały nauczycielki: Katarzyna Lepszy i Halina Regielli.

 

30.10.2007
Grupa ,, Niezapominajki" i ,,Bratki" odbyła wycieczkę do miejsc pamięci narodowej w Kielcach.
Dzieci zapaliły znicze na grobach żołnierzy i pod pomnikami ku czci poległych rodaków.


 

09.11.2007
Spotkanie z Grażyną Mirską, tłumaczką bajek polskich na esperanto i inne języki.


 

12.11.2007
Przedstawienie ,,Kłamstwa kozy"

 

13.11.2007
,,Polska, moja ojczyzna"- montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci wszystkich grup.

 

14.11.2007
Przedstawienie dla rodziców w wykonaniu grupy ,,Niezapominajki" i ,,Tulipany" pt. ,,Nasza ojczyzna"

 

21.11. 2007
Roztrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Święto Niepodległości", które odbyło się w ŚCDN. Dzieci z grupy,,Tulipany" i ,,Bratki", biorące w nim udział otrzymały wyróżnienia i symboliczne upominki..

 

27.11.2007
Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny
pt. ,,Baw się bezpiecznie"

W konkursie wzięło udział osiem przedszkoli. Pierwsze miejsce zajęła zbiorowa praca dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 4. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz prezenty.
Konkurs zorganizowały nauczycielki: Halina Regielli i Małgorzata Sękowska.


27.11.2007
Grupy ,,Niezapominajki" i ,,Tulipany" zwiedzały Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Dostarczyły tam pokarm dla bezdomnych zwierząt, w ramach akcji ,,Sztafeta czuwających serc".

 

30.11.2007
Dzieci z grupy ,,Niezapominajki" i ,,Tulipany" wraz z nauczycielkami zawiozły do redakcji ,,Echa Dnia"zebrane zabawki w ramach akcji ,,Pluszowy Miś".

 

07.12.2007
Wizyta Świętego Mikołaja
Odwiedziny Mikołaja poprzedziło przedstawienie w wykonaniu aktorów z krakowskiego teatru "Skrzat". Mikołaj odwiedził wszystkie dzieci i obdarował je prezentami.

 

11.12.2007
II edycja Międzyprzedszkolnego Konkursu ,,Kolęd i Pastorałek"
zorganizowanego przez nauczycielki: Halinę Regielli i Małgorzatę Sękowską.
Udział w konkursie wzięło 20 dzieci z jedenastu przedszkoli. Wyróznienia otrzymały dzieci reprezentujące PS Nr 9, PS Nr 21, PS Nr 26, PS Nr 42.
Wszystcy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i prezenty.
Organizatorki konkursu dziękują wszystkim sponsorom którzy ufundowali upominki:
Pani Toporek, Pani Kani, Pani R. Majewskiej, Pani Suchodolskiej i Panu G. Janikowi.

 

21-23 stycznia 2008
W dniach 21-23 stycznia wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały Jasełka oraz montaże słowno - muzyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka


Grupa "Fiołki"

 


Grupa "Niezapominajki"

 

18.03.2008
I Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pt. "Zabytki Europy"
W konkursie wzięło udział dziesięć przedszkoli. Pierwsze miejsce zajęła praca wykonana przez Filipa Kaczmarskiego z PS nr40 w Kielcach.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. Konkurs przygotowały nauczycielki Katarzyna Lepszy i Elżbieta Majcher. Organizatorki dziękują wszystkim sponsorom którzy ufundowali nagrody: Centrum Informacji Europejskiej, Pani Toporek, Pani i Panu Szczepańskim, Pani i Panu Glegoła, pani Grzeli, Pani Woźniak, Pani Parlak, Pani Gonciarz.

 

19.03.2008
W grupie "Niezapominajki" odbyło sie spotkanie z pracownikiem Centrum Informacji Europejskiej - panią Magdaleną Zgryzą. Dzieci obejrzały prezentację mulimedialną na temat państw cz.łonkowskich Unii Europejskiej.

 

09.04.2008
Grupa " Niezapominajki" i "Tulipany" zorganizowały kiermasz świąteczny.
Dochód w wysokości 290 zł. został przekazany na rzecz Fundacji Urszuli Smok "Podaruj Życie" - na leczenie małego Kacperka Doropowicza z Kielc.

 

09.04.2008
Udział dzieci w konkursie piosenki pt. "Wiosno, ach to ty ... " zorganizowanym w PS Nr 9 w Kielcach.

 

Rozstrzygniecie konkursu na " Najpiękniejszą Marzannę " i odbiór nagrody za zajęcie drugiego miejsca przez grupę " Fiołki", które miało miejsce w studio Radia Kielce

 

03.04.2008
Wycieczka grupy "Niezapominajki" do "Telepizzy".

 

07.04.2008
Prezentacja w klubie "Uroczysko-Wrzos" programu artystycznego pt. "Bliżej Europy" przygotowanego przez grupy "Niezapominajki" i "Tulipany".

 

16.04.2008
Międzyoddziałowa prezentacja tanców, piosenek pod nazwą
"Rozśpiewana i roztańczona Europa" .

 

18.04.2008
Udział dzieci w konkursie recytatorskim pt. "Badź przyjacielem przyrody" zorganizowanym w PS Nr 26 Monika Rozpara z grupy "Niezapominajki" zdobyła trzecie miejsce.

 

24.04.2008
Dzieci z grupy "Niezapominajki" zaprezentowały rodzicom program artystyczny pt. "Roztańczona Europa".

 

24.04.2008
Występy dzieci z grupy "Niezapominajki" w parku miejskim z okazji Dnia Europy.

 

09.05.2008
Udział dzieci w konkursie plastycznym "Ożywione zabawki"
zorganizowanym przez Miejską Biblioteke Publiczną i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Nagrody i wyróżnienia otrzymały: Julia Gonciarz, Luiza Kwaśniewska i Zuzanna Pawłowska z grupy "Niezapominajki". Dzieci przygotowała Katarzyna Lepszy.

 

14.05.2008
Odwiedziła nas Straż Pożarna, zademonstrowała działanie wozów strażackich. Jeden z nich przygotowany był do gaszenia pożarów, drugi do udzielania pomocy w wypadkach drogowych. Strażacy zapoznali dzieci z przyczynami powstawania pożarów jak również z koniecznością przestrzegania zakazów związanych z zabawami ogniem.

 

15.05.2008
W PS Nr 4 odbyła się Pierwsza Edycja Konkursu Literacko - Plastycznego opartego na twórczości Wandy Chotomskiej pt."W Krainie fantazji". Udział w nim wzięły Roksana Sobaś z grupy " Fiołki", Natalia Dudzic z grupy" Niezapominajk" i grupy "Tulipany".Dzieci przygotowały nauczycielki Halina Regielli, Katarzyna Lepszy i Elżbieta Majcher.

 

19.05.2008
Funkcjonariusze Starży Miejskiej wygłosili pogadankę w grupach młodszych na temat unikania zagrożeń wynikających z kontaktów dzieci z osobami nieznajomymi.

 

W dniach od 22.05 do 28.05 odbyły się we wszystkich grupach uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca.

 

29.05.2008
W starszych grupach funkcjonariuszki Straży Miejskiej przeprowadziły rozmowę o unikaniu kontaktów z osobami nieznajomymi.