Scenariusz zajęć: Ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Cele ogólne:

- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny
- rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni
- rozumienie i stosowanie poleceń wydawanych przez nauczyciela
- wzmacnianie więzi emocjonalnych w grupie
- zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu
- wyrażanie swoich uczuć i emocji w sposób niewerbalny
- rozwijanie zaufania do siebie, partnera i grupy
- wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju
- pobudzanie wyobraźni twórczej przy muzyce

 

Cele szczegółowe:

- uważnie słucha poleceń
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia
- jest radosne
- zgodnie współdziała z innymi
- poznaje możliwości swojego ciała
- odkrywa własne możliwości
- jest twórcze

 

Metoda: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Forma: indywidualna, grupowa, zespołowa

Środki dydaktyczne: magnetofon, kaseta magnetofonowa z nagraniem muzyki relaksacyjnej, z nagraniem piosenki, emblemat słoneczka

 

Tok zajęć:

1. Powitanie piosenką: Dzieci stoją w kole trzymając się za ręce:

,,Wszyscy są , witam was, zaczynamy już czas,

Jestem ja, jesteś ty, raz- dwa- trzy x 3

 

2. Ćwiczenia w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami - powitanie różnymi częściami ciała:

Dzieci witają się prawą ręką, noskami, łokciami, brzuchem, plecami, itp

 

3. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała:

 • leżenie na plecach, dzieci przyklejają się mocno do podłogi, jazda po podłodze;
 • leżenie na brzuchu i czołganie się po podłodze do przodu z wyciąganiem i zginaniem na przemian rąk i nóg;
 • marsz po całej sali z podnoszeniem wysoko kolan do góry, na przerwę w muzyce obracanie się dookoła własnej osi i zrobienie siadu skulnego;
 • chodzenie po sali, bieganie na ,,sztywnych nogach" oraz na ,,gumowych" nogach;
 • siedząc na podłodze uderzanie o podłogę najpierw piętami, potem całą stopą w rytm muzyki - na przemian wolno i szybko;
 • siad prosty rozwarty (kolana zgięte) dotykanie kolan łokciami, na przemian prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie
 • siedząc w kole wykonywanie przez dzieci zabawnych min
 • turlanie się oraz turlanie kolegi po podłodze;

 

4. Ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu:

 • relaks -odpoczynek w leżeniu na plecach, mięśnie rozluźnione, wykonywanie głębokich oddechów
 • dobieranie się parami, jedna osoba robi ,,mostek", a druga obchodzi ją na czworakach, przechodzi pod, przez, dookoła itp.
 • grupa tworzy tunel pozostałe dzieci czołgają się pod tunelem na plecach, brzuchu itp.

 

5. Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą: ćwiczenia ,,z" w parach (partner aktywny i partner bierny):

 • ,,prowadzenie ślepca ''- jedno dziecko zamyka oczy, a drugie oprowadza je po sali,
 • ,,rolowanie dywanu" - jedno dziecko leży na podłodze, drugie go turla,
 • ,,wycieczka" - ciąganie leżącego partnera za nogi po sali,
 • jedno dziecko leży na brzuchu na dywanie, ma wyprostowane przed sobą ręce, a drugie dziecko przechodzi okrakiem na czworakach nad nimi, zaczynając od nóg do głowy: powtórzyć to 3 razy.
 • ,,kangury" - jedno dziecko jest matką i tuli w ramionach swoje dziecko,

Ćwiczenia ,,przeciwko" w parach:

 • ,,paczka"- jedno dziecko siedzi skulone na podłodze, drugie próbuje go wyprostować, ciągnąc za ręce, nogi. Zmiana ról.
 • ,,przepychanki" - w siadzie przepychanie się plecami, następnie dzieci wstają i starają się przepychać dłońmi. Kilkakrotne zmiany

Ćwiczenia ,,razem" w parach (obydwoje partnerzy aktywni)

 • ,,waga" - dzieci stoją na przeciw siebie, trzymają się za wyciągnięte ręce i robią równoważne przysiady: powtórzyć to 10 razy
 • ,,dmuchamy" - każda para otrzymuje piórko lub niewielki kawałek waty. Wspólnie dmuchają tak, aby utrzymały się one w powietrzu. Następnie odkładają je i dmuchają na wyobrażony sobie puszek.
 • leżenie na plecach na przeciwko siebie, stopy dotykają się i dzieci robią rowerek

Ćwiczenia ,,razem" w grupie

 • ,,dywanik - dzieci kładą się ciasno na podłodze jedno obok drugiego, pierwsze dziecko kładzie się na dywaniku, kula się po nim aż do końca dywaniku, następnie kolejne itd.

 

6. Ćwiczenia twórcze

,,Wycieczka na inną planetę"- stawianie dziwnych kroków, inne powitania,
inna mowa itp.

 

7. Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce relaksacyjnej;

 • ,,Usypiamy misia"- podczas słuchania muzyki prowadząca spokojnym głosem opowiada jak zasypia miś, jak zasypiają wszystkie jego części ciała (oczy, głowa, ręce, nogi), jak mięśnie się rozluźniają
 • Siad skrzyżny w kole - pochwalenie dzieci, podziękowanie i na pożegnanie w nagrodę puszczenie w obieg ,,słoneczka'', które podają sobie dzieci z ręki do ręki.

 

opracowała: nauczycielka mgr Halina Regielli