STOKROTKI

Grupa " Stokrotki" podczas zajęć dydaktycznych, zabaw i odpoczynku.