SYSTEM SMERF 24

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 35 w Kielcach zawiadamia , że od 01.09.2021 r. nasza placówka będzie korzystała z systemu do logowania dzieci ,,Smerf 24''

 

Poniżej znajduje się link:

do  logowania

https://ps35.edukielce.pl/site/reset-password?token=dZbTP_3WLduZl2-WTeV-WIWa1oQvxGi7_1630041107

 instrukcji obsługi systemu ,,Smerf 24"

https://smerf24.pl/docs/SMERF24_skrocona_instrukcja_dla_rodzica_opiekuna_2021-06-22.pdf