UWAGA !

Przypominamy rodzicom  dzieci już uczęszczających  do naszego  przedszkola,  że  od  07.03. 2022r. - 11.03.2022r.  odbywa  się  potwierdzenie  woli  korzystania  z  usług                  PS nr 35 

Formularz należy złożyć w przedszkolu lub wysłać zeskanowany na adres email przedszkola sekretariat@ps35.kielce.eu  do 11.03.2022r. do godz.1500

Druk KARTY POTWIERDZENIA WOLI KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 35 jest dostępny w zakładce ,,Dla Rodziców"