Zespół ds. promocji zdrowia

      

            Zespół ds. promocji zdrowia

 

koordynator ds. promocji zdrowia – Katarzyna Lepszy
nauczyciele –  Wioletta Nartowska, Marzena Suchenia, Martyna Główka,                          Monika Ślusarczyk
rodzice-Barbara Chaba
intendentka – Joanna Bogucka
szefowa kuchni – Jadwiga Sadowska

personel pomocniczy– Ewelina Molęda

 

Zadania koordynatora ds. promocji zdrowia

                1.Upowszechnianie koncepcji promocji zdrowia i PPZ wśród pracowników oraz rodziców dzieci

2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności przedszkola  i sojuszników w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.

3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych   z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.

4. Kierowanie pracą zespołu promocji zdrowia.

5. Prowadzenie dokumentacji działań przedszkola w zakresie promocji zdrowia.

6. Współdziałanie z koordynatorami z innych przedszkoli oraz koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci PPZ i SzPZ.

7. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

               Zadania i organizacja pracy zespołu ds. promocji zdrowia

                1. Wspieranie pracy koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników.

2. Organizacja szkoleń w zakresie promocji zdrowia.

3. Prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy zespołu.

4. Zespołowe podejmowanie decyzji.

5. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.

6. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.

7. Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem.

8. Planowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy.

9. Spotkania otwarte – „każdy mile widziany”.

10. Praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników.

 

 

Harmonogram prac zespołu ds. promocji zdrowia

 

Działania

Wykonawca

Termin

Przeprowadzenie badań ankietowych  w środowisku przedszkolnym.

zespół  PPZ

kwiecień 2022 r.

Opracowanie pozyskanych wyników badań oraz opracowanie harmonogramu prac zespołu.

zespół PPZ

 maj  2022 r.

Podsumowanie autoewaluacji.

zespół PPZ

czerwiec  2022 r.

Opracowanie planu działań.

 zespół PPZ

 czerwiec 2022 r.

Monitorowanie realizacji planu działań.

 zespół PPZ

 wrzesień 2022 r.

Monitorowanie realizacji planu działań.

 zespół PPZ

 październik 2022 r.

Monitorowanie realizacji planu działań.

 zespół PPZ

 listopad 2022 r.

Monitorowanie realizacji planu działań.

 zespół PPZ

 grudzień 2022 r.

Monitorowanie realizacji planu działań.

 zespół PPZ

 styczeń 2023 r.

Monitorowanie realizacji planu działań.

 zespół PPZ

 luty 2023 r.

Monitorowanie realizacji planu działań.

 zespół PPZ

 marzec 2023 r.

Monitorowanie realizacji planu działań.

 zespół PPZ

 kwiecień 2023 r.

Monitorowanie realizacji planu działań.

 zespół PPZ

 maj 2023 r.

Ewaluacja wyników działań.

 zespół PPZ

 czerwiec 2023 r.